Rumunsko 13.9-20.9.2014

Výprava Rumunsko po vlastní ose. První část - nuda v Maďarsku. Druhá část - podstatně lepší - Rumunské polňačky a lesní cesty! Všechny stroje šlapali bez poruch, jako suvenýr olámaná zrcátka, blinkry, zmaštěný kufr a jeden obtisknutý výfuk na lýtku. Dohra - 10 dní na Vinohradech. Rumunsko je super!
Účast 7 motorek.